Dva pijana druga


Dva druga pijani kao majke, pokušavaju da prevezu neki panj sa biciklom, zamislite kako to izgleda.