Pijani rusiKada pijete gledajte da u tome budete umereni, jer u suprotnom zavrsicete ovako.