Čovek koji ne jede hranuHira Ratan Manek je čovek koji je reotkrio , kako on tvrdi , drevnu metodu gledanja u sunce, pomoću koje se svaki čovek moze osposobiti da živi samo od gledanja u sunaca.