Hrabri borac


Možda bi većina ljudi ovako reagovalo u njegovoj situaciji.