Reklama za kondome


Verovatno se neka udruženja za zaštitu dečijih prava neće nasmejati na ovu reklamu, ali gledajuci sa umetničke strane, ova reklama je mnogo originalna.