Fotografija ubijenog Bin Ladena lažna, čista fotomontaža.


Ovi amerikanci stvarno nisu normalini, takva impeija a pada na tako malim stvarima. Mogli su ako ništa drugo, bar napraviti malo uverljivije montaze fotografija ubijenog Bin Ladena.


Dve fotografije do kojih je napravljena lažna fotografija ubijenog Osama Bin Laden.
Provaljena američka propaganda, iscenirano ubistovo Osame Bin ladena.


Video snimci koji pokazuju kako je urađena fotomontaža, kako je napraljena lažna fotografija ubijenog Bin Ladena.